GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG ĐÔ SÀI GÒN LÀ NHÀ PHÂN PHỐI KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH NEOVISION NĂM 2017

    Công Ty TNHH Thương Mại Đông Đô Sài Gòn tiếp tục được Công Ty Cổ Phần  Tầm Nhìn Mới - NEOVISION cấp GIẤY CHỨNG NHẬN Là Nhà Phối Khẩu Trang Than Hoạt Tính  Năm 2017.